Departement Zorg - Vlaanderen

Kwalitatieve analyse met feeling

ux-onderzoek

ux-ontwerp

wcag

webdesign

De sociale kaart is een applicatie van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Het is een databank waarin gegevens opgenomen worden over zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers (= zorgaanbieders) in Vlaanderen en Brussel.

Per zorgaanbieder vind je in de databank contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, website, bezoekadres, postadres …) en kwalitatieve informatie (algemene werking, doelgroep, openingsuren …). Daardoor is de sociale kaart meer dan een louter administratieve databank met contactgegevens. Wie de sociale kaart gebruikt weet niet alleen waar een zorgaanbieder gevestigd is, hoe er contact kan opgenomen worden, maar ook welke zorg er precies aan welke doelgroep wordt aangeboden, of er een erkenning is van de overheid, wat de capaciteit, en eventuele open plaatsen, van het zorgaanbod is, op welke manier een cliënt zich kan aanmelden, wanneer de dienstverlening open is. De zorgaanbieders worden actief betrokken bij het actueel houden van hun gegevens. Ze moeten op een eenvoudige en intuïtieve manier zelf hun gegevens kunnen aanpassen en er op regelmatige basis aan herinnerd worden om hun gegevens na te kijken.

Bestemd voor iedereen

De website www.desocialekaart.be en andere diensten die ontwikkeld worden op de databank om te zoeken, zijn bedoeld voor alle burgers. Toegankelijkheid voor iedereen betekent ook voor gebruikers met een visuele,auditieve of motorische beperking. De applicatie, front- en backoffice, dient aan de Europese norm EN-301-549 V1.1.2 te voldoen. De website moet minimaal voldoen aan de AnySurfer-checklist. De toegankelijkheid zal bij oplevering van de opdracht gecontroleerd worden met het oog op het behalen van het AnySurfer kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Overheidswebsites moeten minstens aan niveau AA van de WCAG 2.1 voldoen.

De opdracht voor Colorado bestond erin om een kwalitatief onderzoek uit te voeren bij de doelgroep én de stakeholders van de Sociale Kaart. Door diepte interviews en interactieve wireframing konden we een volledig nieuw ontwerp opmaken voor alle schermen in de nieuwe toepassing. Zowel de zoekschermen alsook de beheersschermen voor de professionele dienstverleners en webmasters van het agentschap.

Het resultaat was een geconsolideerd Service Design, met doelgroepanalyse en verslag van meer dan 15 interviews. Een volledig clickbare low-fidelity mockup en een volledig klikbaar high-fidelity webdesign, 100% WCAG-compliant.

Kwalitatieve analyse met feeling
Kwalitatieve analyse met feeling
Kwalitatieve analyse met feeling
Kwalitatieve analyse met feeling
Kwalitatieve analyse met feeling